Қожа ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті талапкерлерді оқуға шақырады!

Жаңылтпаштар

Тымақ киіп қасқа басқа,
Міндім мен басқа қасқа.


Әсірелеңкіреген екен
Демеңіз,
Аса ірілеңкіреген екен
Денеңіз.
Әлсіреңкіремей
Денеңіз,
Әсірелеңкіреген
Демеңіз.


Ісіңе сен кеш кіріссең,
Тындырмайсың еш бір іс сен.


Қазанда шұжық жүр,
Үш шұжық жүзіп жүр.
Шұжықшыл Жүсіп жүр,
Шұжықты сүзіп жүр.


Қаусатып
Құс атып
Үш жыл,
Түсірдім жүз шажа, жүз шіл.


Тостақтан іші кіші
Tic қаққан күшік ішіп,
Бос уақта тісі қышып.


Шөжем деп шешесі бәйік,
Шешем деп шөжесі бәйік.
Шешесі шөжем жесін дейді,
Шөжесі шешем жесін дейді.


Балаңа
Алша
Алса
Болады?
Дорбаңа
Қанша
Алша
Салса
Толады?


Көш
Кеш келді.
Бес
Ешкі өлді.


Шеше,
Кеше
Неше
Есе
Кесе
Көп алдыңыз?
Шеше,
Кеше
Неше
Есе
Кесе
Кем алдыңыз?


Көрмеген үш қыс
Көкеңді ұшқыш
Құшақтап қыс, құш,
Құш, қыс!


Құрысын шу!
Құрысын шу!
Жетеді бір ішім су,
Бетіңнің шырышын жу!


Шамалы шыршасы шырайлы,
Шынары шінәра ұшырайды.


Шемішке шақсаң шақ,
Шапшаң шақ.
Шөбіңді шапсаң шап,
Шапшаң шап.


Aлмa тepiп бaлaқaйлap,
Aлaқaйлap,
Taлaпaйлap.


Ақ шар бар,
Көк шар бар,
Көп шар бар,
Төрт шар бар.


Ала қарға қарға қонды,
Қара қарға жарға қонды.


Мұртты мұртын сүртті,
Мұрттыны біреу түртті.


Бұл қар – сүр қар
Сүр қар – кір қар
Үстінде ойнама,
Үстіңді былғар.


Қыс қыспаса, қыс па?
Құс ұшпаса, құс па?