Қожа ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті талапкерлерді оқуға шақырады!

Жаңылтпаштар

Қар аппақ, дала аппақ-бәрі аппақ....

Қаспақ,
Қаспақ
Толық тостақ.
Асқат жеді
Қаспақ.
Тостақ толы
Қаспақ
Жақсы-ақ!


Үміт түбіт түтті,
Түбітті түтіп бітті.


Бұл піл
Ол пілге ұмтылды.
Ол піл
Ол пілге ұмтылды.
Бұл пілге ұмтылды.
Бір піл іркілді,
Бұл піл іркілмеді.


Көсе көсеге көсеу көрсетті,
Көсе көсеге неше көсеу көрсетті?
Көсенің көсеге көрсеткен
Көсеуі – бесеу.


Масаны шыбын шақты,
Маса масаға мұңын шақты.
Құлыншақты да шыбын шақты,
Құлыншақ бұрын шапты.


Кілт іздеген қара шал,
Бұлт іздеген Бағашар.
Бұлт іздеген жараспас,
Кілт іздеген жарасар.


Жарда қарға қарқылдады,
Қарға жарда қарқылдады.
Расында жарда,
Қара қарға қарқылдады.


Қазанға ас салмақшы еді,
Азанда ас қамдамақшы еді.
Бірақ, қазанға ас сала алмадым,
Азанда ас қамданылмады.


«Канадаға да барам » -- деп,
«Панамаға да барам» -- деп,
Канада да бара алмай,
Панамаға да бара алмай,
Маман аға Саваннаға кетті!


Көкен көсіліп сөйледі,
Көшен оған қосылып сөйледі.
Көшен оған қосылып сөйлеген соң,
Көкен тосылып сөйледі.


Он бөгелекке,
Он көбелек келіп қосылды.
Он бөгелек он бөлек,
Он көбелек он бөлек кетті.


Циркте қонжық қоңжықты он жықты,
Он жыққан қоңжық шоң мықты.
Он жығылған қоңжық көндікті.


Шабан атты тағалаттым,
Тағалаттым да,
Шабан атты,
Өзенді жағалаттым.


Қырықтықта қырық қой қырықтым,
Қырық қой қырыққан соң
Менен қырық қой үрікті.


Гүл өсірген дұрыс па?
Ұл өсірген дұрыс па?
Тіл өсірген дұрыс па?
Құры есірген дұрыс па?


Ол бір ән айтты,
Мен бір ән аттым.
Мен бір ән айттым –
Домбырамен айттым,
Ол бір ән айтты —
Болбір бір ән айтты.


Құндыздым өзім күндіз көрдім,
Сол құндызды көрген түні түнде із көрдім,
Құндызды күндіз жүз көрдім.


Кәкіш картадан
АҚШ-ты атүсті көрсетті.
Жәкіш АҚШ-ты көрсете алмай,
Сары плащты Сақышты көрсетті.


Танаш аға «Тамашаға» келді,
Танаш аға «Тамашаға»
Бала-шағасымен,
Нағашы ағасымен келді.