Қожа ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті талапкерлерді оқуға шақырады!

Жаңылтпаштар

Үш ұшқыш алды
Үш кірқысқыш,
Үш тісысқыш.
Кірқысқыш қымбат па?
Тісысқыш қымбат па?


Алма базарда
Алма алма алар ма?
Ақ алма алар ма?
Әлде алары анар ма?


Шұғайбай
Шығайбайға:
– Су қайда, әй? – деді.
Шығайбай
Шұғайбайға:
– Шық, ойбай! – деді.


Жақсы атты
Әп-сәтте Асқаттар
Ақсатты.
Ақсақты,
Тоқсақты
Жаза алмай бас қатты.
Ақсатса жақсы атты
Кім болар жақсы атты?!


Құла құланнан туған туған құла құлын құнан құланнан
Туған құла құлынның құлағынан да келмейді.


Тас, тас, тасбақа,
Асты-үстінде тас-тапа.
Келсін қасқа – асқа, ата,
Берші бата, досқа, ата.


Көбейсін ат ұстар,
Болмасын атыстар,
Болса мол атыстар,
Қалмайды ат ұстар.


Құман от басында,
Жүген ат басында.
От басынан құманды алыс тастасын ба?
Ат басынан жүгенін ап, ноқта салсын ба?


Суда сең келеді,
Сегіз серке тең келеді.
Суға сақалын мала, сілке,
Суға сақалын мала, сілке.


Қарамайлы қарағайды
Кесейін бе, кеспейін бе?
Қазықтағы қара тайды
Шешейін бе, шешпейін бе?


Ай, ай, Айдарбай,
Иір мүйіз сиырды
Үйіңе айдай бар!


Шуақтаған ботамды,
Шуға апарып шуладым.
Шудалаған шудасын,
Суға салдым,
Судан алдым,
Суға малдым.


Қаладан алғаным -
Алты - арба асқабақ
Алты - арба асқабаққа жеккенім -
Жеті - ала тарғыл баспақ,
Тайпақ мүйіз, ақ бөксе баспақ,
Ақ бөксе баспақ.


Төбесі төбел төрт бөрік
Төртеуі де көк бөрік.


Тоғайда шоғайна
Жабысар борбайға.
Кей бала ондайда
Басады ойбайға.


Уәли атты ағасы
Украинадан келемін деп,
Уәлихан жүр, қарашы,
Уақытын күтіп елеңдеп.


Шырша сыпырғыштың
Ұшы шырпылсыншы.
Барша сыпырғыштың
Ұшы қырқылсыншы.


Шымшық шымшықты шымшылады.
Шымшықтар
Тыныштықты тыншымады.


Шыбыс дыбыс шығарды,
Шығысқа шыбыс ығысты,
Қасқыр шыбысқа қарай жылысты.


Шешесі қыз іздеп барады,
Көкесі біз іздеп барады.
Ағасы тұз іздеп барады,
Баласы көшеде: «ыз...ыз...ыз!» деп барады.