Өлең-жыр байқауы

Жаңылтпаштар

Aлмa тepiп бaлaқaйлap,
Aлaқaйлap,
Taлaпaйлap.


Ақ шар бар,
Көк шар бар,
Көп шар бар,
Төрт шар бар.


Ала қарға қарға қонды,
Қара қарға жарға қонды.


Мұртты мұртын сүртті,
Мұрттыны біреу түртті.


Бұл қар – сүр қар
Сүр қар – кір қар
Үстінде ойнама,
Үстіңді былғар.


Қыс қыспаса, қыс па?
Құс ұшпаса, құс па?


Қар аппақ, дала аппақ-бәрі аппақ....

Қаспақ,
Қаспақ
Толық тостақ.
Асқат жеді
Қаспақ.
Тостақ толы
Қаспақ
Жақсы-ақ!


Үміт түбіт түтті,
Түбітті түтіп бітті.


Бұл піл
Ол пілге ұмтылды.
Ол піл
Ол пілге ұмтылды.
Бұл пілге ұмтылды.
Бір піл іркілді,
Бұл піл іркілмеді.


Көсе көсеге көсеу көрсетті,
Көсе көсеге неше көсеу көрсетті?
Көсенің көсеге көрсеткен
Көсеуі – бесеу.


Масаны шыбын шақты,
Маса масаға мұңын шақты.
Құлыншақты да шыбын шақты,
Құлыншақ бұрын шапты.


Кілт іздеген қара шал,
Бұлт іздеген Бағашар.
Бұлт іздеген жараспас,
Кілт іздеген жарасар.


Жарда қарға қарқылдады,
Қарға жарда қарқылдады.
Расында жарда,
Қара қарға қарқылдады.


Қазанға ас салмақшы еді,
Азанда ас қамдамақшы еді.
Бірақ, қазанға ас сала алмадым,
Азанда ас қамданылмады.


«Канадаға да барам » -- деп,
«Панамаға да барам» -- деп,
Канада да бара алмай,
Панамаға да бара алмай,
Маман аға Саваннаға кетті!


Көкен көсіліп сөйледі,
Көшен оған қосылып сөйледі.
Көшен оған қосылып сөйлеген соң,
Көкен тосылып сөйледі.


Он бөгелекке,
Он көбелек келіп қосылды.
Он бөгелек он бөлек,
Он көбелек он бөлек кетті.


Циркте қонжық қоңжықты он жықты,
Он жыққан қоңжық шоң мықты.
Он жығылған қоңжық көндікті.


Шабан атты тағалаттым,
Тағалаттым да,
Шабан атты,
Өзенді жағалаттым.