Қожа ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті талапкерлерді оқуға шақырады!

Жаңылтпаштар

Сүйініш ауырса бір,
Үй іші абыр-сабыр.
Қылмайтын абыр-сабыр
Одан да тәуір Сабыр.


Балақты қырық түрік түріп-түріп,
Жүгірді қырық түрік
Тұрып-тұрып.


Маймылдың тісі тіс-ақ,
Түсі түс-ақ.
Істеген ісі іс-ақ
Кісі құсап.
Бірақ ұсақ,
Ұсағы ұсақ!


Ара-тұра тал арала,
Тал ішінде талар ара.
Ара-тұра қала арала,
Таппай сені қалар ара.


Баланы қанағаттандыра алмадыңдар —
Қалаға аттандыра алмадыңдар.


Үш қышқа ұшқыш үш құс қонды.


Таппай қойсаң Жақыпты,
Taп қайтсең де Сақыпты.
Таппай қойсаң Сақыпты,
Taп қалай да Жақыпты.
Сақып жүрмес Сақыпсыз,
Сақып жүрмес Жақыпсыз


Дұрыс деп Тұраш айтты,
Бұрыс деп Бораш айтты.
Жалған деп Жарас айтты,
Рас деп Рәш айтты.
Қайыссы жалған айтты,
Қайыссы рас айтты?!


Бұлаң-бұлаң
Еткен бұл аң
Жүні қылаң
Екен бұлан.


Бізге жүр, жыр жырлайық,
Сізбен бір бір жырлайық.
Баста енді жыр лайық!


Арықтың бәрі ғаріп емес,
Ғаріптің бәрі арық емес.
Ал Әріп арық та емес,
Ғаріп те емес,
Барып көр,
Барып кеңес.


Шашы сары
Сашаның да жасы сегізде,
Шашы сұры
Сашаның да жасы сегізде.


Мазасыз
Жазасыз,
Амалсыз
Азасыз.
Жазасыз
Мазасыз,
Азасыз
Амалсыз.


Айта-айта жақ талды,
Қайта-қайта жатталды.
Қайта-қайта жақ талды,
Айта-айта жатталды.


Бала бұл ең тентек,
Күшіміз теп-тең деп,
Күреспе тектен-тек,
Құлайсың көптен-көп,
Аяғың көктен кеп.


Асанды әсем десем де,
Әсем одан әсемдеу.
Әсемді әсем десем де,
Асан, сірә, әсемдеу.


Бес түп алма
«Бестік» алғандікі.
Төрт түп алма
«Төрттік» алғандікі.
«Төрттік» алған
Бес түп алма алмайды.
«Бестік» алған
Төрт түп алма алмайды.


Дәптерім дәптер-ақ еді,
Жоғалтқан «Қап!»— дер-ақ еді
Қажетке көп жарап еді,
Әлі де көп жері ақ еді.


Мыңның мұңы —
Мұңның мұңы.
Мұңы мыңның—
Мұңы мұңның.


— Мың мін
Бойында кімнің?
— Жалқаудың бойында
Мін мың!